BETON TEMİZLEYİCİLER

CITRAPRO™
CitraPro™, dış çevre yüzeylerinden kir, endüstriyel gres ve yağlı kirleri çıkarmak üzere tasarlanmıştır. Biyolojik olarak bozunabilir ve fosfatsızdır; hiçbir zehirli bütil çözgenini içermez. CitraPro™, suyun güvenle kullanılabildiği her işe ekstra temizleme gücü eklemek üzere tasarlanmıştır.

Teknik Veri Sayfası
Malzeme Güvenlik Veri Sayfası

 

SUPER BLUE™
Super Blue™ kireç kalıntılarını temizlemek üzere, yeni tuğla ve karo için tufal giderici olarak ve duvar ve zemini boyaya hazırlamak için tasarlanmış bir yüzey yenileyicisidir. Park yerlerinden ve yollarından pas ve korozyonu çıkarmada üstündür. Super Blue™, Mutriatik aside güvenli bir alternatiftir.

Teknik Veri Sayfası
Malzeme Güvenlik Veri Sayfası